Pro inspiraci...

On vždy odpoví

 

'Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.'  (Židům 11,1)

Jednou z úžasných výhod toho, že věříte v Ježíše Krista, je, že se nikdy nemusíte o nic starat ani strachovat! Jestliže zcela důvěřujete svému Pánu a Spasiteli, zažijete mír a pokoj, jaký jste nikdy předtím nepoznali, protože Bůh má o vás ten největší zájem! A vždy vám věnuje 100 % svého času. Dává se vám k dispozici kdykoliv během dne i noci. A nejlepší ze všeho je, že když se modlíte, vždy vám odpoví! Musíte mu však zcela důvěřovat, protože On má všechno pod kontrolou. Někdy může být jeho odpověď okamžitá, zatímco jindy budete muset na odpověď čekat dny, týdny, ba i roky. Kdybyste mohli zahlédnout, jak to všechno dopadne, ručím vám za to, že byste nechtěli, aby to bylo jinak. Jakmile poprvé zažijete přímou odpověď na svou modlitbu, můžete být v pokušení si pomyslet: „Hmmmm, to je pravděpodobně jen náhoda.“ Podruhé však už máte větší důvěru v to, že se děje něco úmyslného. A brzy si uvědomíte, že je to Bůh, který odpovídá a je věrný těm, kdo ho hledají. V Matoušovi 6‚8 je napsáno: „…vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“ A v Izajáši 65‚24 nám bylo řečeno: „Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.“ Jaký neuvěřitelný slib! Až příště něco otřese vaším světem a budete v pokušení propadnout panice, zhluboka se nadechněte a řekněte: „Děkuji, Pane, za to, že jsi mě vždycky ochraňoval. Nebudu se bát – já vím, že jsi tady.“

'A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.'  (Matouš 21,22)

SOBOTNÍ PROGRAM 

       9:30
      10:00
     10:00
     11:00
     11:25
Prožitek písněmi
Program pro děti
Studium Bible diskuzí
Občerstvení
Přednáška

KONTAKT

Kazatel Ing. Richard Medřický

pastorvsech@seznam.cz

Tel: 774 789 056

Nábřežní 1, 794 01 Krnov

MAPA

Napište nám...

Výborně! Zpráva byla přijata.

 
Bilboard.jfif

AKTUALITY

11. 12. 
Večeře Páně

 
  • Fotogalerie
Rozpis kázání
na IV. čtvrtletí