Pro inspiraci...

Bezpodmínečná láska

'Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.'  (Efezským 5‚1.2)

V celém Písmu nás Bůh prosí, abychom se navzájem milovali. Vyzývá nás, abychom se zvláště starali o děti, nemocné, starší lidi a ty maličké: '… cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili' (Matouš 25‚40). Je zcela jasné, jak Bůh chce, abychom ukázali svou lásku k druhému člověku. Nemluví však pouze o naší rodině, přátelích nebo lidech, kteří jsou k nám milí. V Bibli není nic, co by nás vedlo k tomu, abychom nenáviděli naše nepřátele. Ve skutečnosti je to právě naopak. Ježíš chce, abychom své nepřátele milovali! V Příslovích 24‚17 nám radí: 'Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci'. Bůh nechce, abychom se byť jen chvilinku těšili z pádu našich nepřátel! Ani když jde o urážejícího bývalého manžela či manželku, šéfa, který nás nespravedlivě obvinil, nebo člena rodiny, který nás vyhnal z domu! Máme milovat, milovat, milovat se navzájem – jako nás miluje Bůh, a sdílet jeho bezpodmínečnou lásku se všemi, s nimiž se setkáme! Přiznejme však, že na to nemáme a že je to nad naše síly! Dokážeme odplatit dobrým za dobré a zlým za zlé, ale dobrým za zlé – to dokáže jen Bůh! A On to chce dokazovat i skrze nás, pokud mu již dnes dovolíme, aby zůstával v nás, a pokud mu v tom nebudeme bránit naší vlastní spravedlností!

'Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.' (1. list Janův 4‚12)

SOBOTNÍ PROGRAM 

       9:30
      10:00
     10:00
     11:00
     11:25
Prožitek písněmi
Program pro děti
Studium Bible diskuzí
Občerstvení
Přednáška

KONTAKT

Kazatel Ing. Richard Medřický

pastorvsech@seznam.cz

Tel: 774 789 056

Nábřežní 1, 794 01 Krnov

MAPA

Napište nám...

Výborně! Zpráva byla přijata.

 
Ukrajina_POMOC.jpg

AKTUALITY

12. 2.
We-Send - Bruntál
26. 3.

Křeslo pro hosta - věze
ňský kaplan Jan Fürst
  • Fotogalerie
Rozpis kázání
na I. čtvrtletí